”Kas ir patiess luterānis?”

Kāpēc mēs tiekam saukti par luterāņiem? „Tie neesam mēs, kas saucam sevi par luterāņiem. Parasti tie ir mūsu pretinieki, kas mūs šādi ir nodēvējuši. Mēs to pieļaujam tik daudz, cik daudz šis nosaukums kalpo kā norāde uz vienprātību, kas mūsu baznīcām ir ar ortodokso un katolisko (vispārējo) mācību, kuru Luters izklāstīja, balstoties uz Svētajiem Rakstiem….

Pyhä Raamattu – Svētā Bībele somu valodā

Izrādās, ka arī neliels cinītis var velt lielu vezumu. Jaunais Bībeles tulkojums latviešu valodā, kas iznāca 2012. gadā, tapa teju 20 gadu garumā. To izdeva starpkonfesionālā starptautiskā Bībeles biedrība. Jaunajā tulkojumā piedalījās vairāku Latvijas baznīcu pārstāvji. Somijā līdzīgu darbu ir paveikusi Somijas Konfesionāli luteriskā baznīca (Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko), kurā nav pat tūkstotis draudzes locekļu….

Tas Kungs mūsu taisnība

(Saīsināts no plašāka darba raksts, kas tika paredzēts lasīšanai teoloģiskajā konferencē Štēdenē, Vācijā) Ievads Kaut arī noteiktā Rakstu vieta paredz aplūkot Dieva apsolījumu un taisnību ticībā, to ir grūti aprakstīt, abstrahējoties no konteksta, kas liecina par kontrreformāciju un tās pakāpeniskiem mēģinājumiem realizēt savu politiku. Tāpēc ir skarta situācija Latvijā; mazā valstī, kurā dzīvo nedaudz vairāk…

Konfesionāli luterisko draudžu konference 2017

Par tradīciju kļūst konfesionāli luterisko draudžu sapulcēšanās, kas notiek vienu reizi gadā un kas veltītas atsevišķu teoloģisku jautājumu izskatīšanu. Pirms gada tā norisinājās Somijā, Siitamaja, Orivesi. Šogad no 6. līdz 8. oktobrim konference notika Vācijā, Runkel-Steeden. Iespējams, ka pēc gada tā notiks Latvijā. Ja Somijā uzmanība tika pievērsta jautājumam par baznīcas amatu, kurā iekļāva situāciju…

Nekonsekvences metamorfozes

“..tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.” (Ebr.2:18) Vai vienmēr ir tā, ka ganāmpulkā, kurš mierīgi, bezbēdīgi ganās, no malas nākuši, iebrūk vilki? Jā, notiek arī tā, taču tas nebūt nav izsmeļošs tādas situācijas apraksts, kad draudzei par galvu uzmetas maldu mācītājs, kad baznīca aiziet pa plato ceļu,…

Rakstu arhīvs