Pagodinot Dievu, cilvēks kļūst līdzdalīgs Dieva svētumā

Kategorijas: In focus

ziemassvetki-2016

 

Mūsu Kunga dzimšanas dienas dievkalpojums aizritēja klusi un rāmi, kā tas mūsu draudzē pieņemts, jo draudzē valda Dieva vārds, ne cilvēku iedomība. Dieva vārds ir Dievs pats (nomen Dei est Deus ipse). Pagodinot Dievu, cilvēks kļūst līdzdalīgs Dieva svētumā. Kur Dieva vārds tiek turēts godā, tur nav redzama tikai Dieva un cilvēka sadraudzības izpausme, bet reāls tās īstenojums. Dievs ir aktuāli klātesošs, tā piepildot Jēzus Kristus solījumu: “.. kur divi vai trīs sapulcējušies manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū” (Mt.18:20), jo “nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana”. (Ap.d.4:12)

Atbildēt