Pyhä Raamattu – Svētā Bībele somu valodā

Izrādās, ka arī neliels cinītis var velt lielu vezumu. Jaunais Bībeles tulkojums latviešu valodā, kas iznāca 2012. gadā, tapa teju 20 gadu garumā. To izdeva starpkonfesionālā starptautiskā Bībeles biedrība. Jaunajā tulkojumā piedalījās vairāku Latvijas baznīcu pārstāvji. Somijā līdzīgu darbu ir paveikusi Somijas Konfesionāli luteriskā baznīca (Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko), kurā nav pat tūkstotis draudzes locekļu….

Tas Kungs mūsu taisnība

(Pilns, nesaīsināts raksts, kas tika paredzēts lasīšanai teoloģiskajā konferencē Štēdenē, Vācijā) Ievads Kaut arī noteiktā Rakstu vieta paredz aplūkot Dieva apsolījumu un taisnību ticībā, to ir grūti aprakstīt, abstrahējoties no konteksta, kas liecina par kontrreformāciju un tās pakāpeniskiem mēģinājumiem realizēt savu politiku. Tāpēc ir skarta situācija Latvijā; mazā valstī, kurā dzīvo nedaudz vairāk par diviem…

Konfesionāli luterisko draudžu konference 2017

Par tradīciju kļūst konfesionāli luterisko draudžu sapulcēšanās, kas notiek vienu reizi gadā un kas veltītas atsevišķu teoloģisku jautājumu izskatīšanu. Pirms gada tā norisinājās Somijā, Siitamaja, Orivesi. Šogad no 6. līdz 8. oktobrim konference notika Vācijā, Runkel-Steeden. Iespējams, ka pēc gada tā notiks Latvijā. Ja Somijā uzmanība tika pievērsta jautājumam par baznīcas amatu, kurā iekļāva situāciju…

Nekonsekvences metamorfozes

“..tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.” (Ebr.2:18) Vai vienmēr ir tā, ka ganāmpulkā, kurš mierīgi, bezbēdīgi ganās, no malas nākuši, iebrūk vilki? Jā, notiek arī tā, taču tas nebūt nav izsmeļošs tādas situācijas apraksts, kad draudzei par galvu uzmetas maldu mācītājs, kad baznīca aiziet pa plato ceļu,…

Kas ir ticība?

Jautājums: Kas ir ticība? Luterāņi uzsver, ka cilvēks tiek glābts vienīgi ticībā. Vai pareizi ticību luterāņu izpratnē var raksturot kā sastāvošu no trim elementiem: notitia [informācija, zināšanas par kristietības saturu], assensus [piekrišana šai informācijai, atzīstot to par patiesu], fiducia [uzticēšanās šai patiesībai, paļaujoties savā dzīvē tam, ko apsola kristietība]? Esmu dzirdējis, ka, piemēram, Romas katoļu…