”Kas ir patiess luterānis?”

Kāpēc mēs tiekam saukti par luterāņiem? „Tie neesam mēs, kas saucam sevi par luterāņiem. Parasti tie ir mūsu pretinieki, kas mūs šādi ir nodēvējuši. Mēs to pieļaujam tik daudz, cik daudz šis nosaukums kalpo kā norāde uz vienprātību, kas mūsu baznīcām ir ar ortodokso un katolisko (vispārējo) mācību, kuru Luters izklāstīja, balstoties uz Svētajiem Rakstiem….

Teoloģiska konference „Kalpošanas/mācītāja amats“ Somijā, 2016. gada rudenī

2016. gada 23. un 24. septembrī Somijā, netālu no Tamperes notika Somijas konfesionāli luteriskās baznīcas (Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko, turpmāk STLK) organizēta teoloģiska konference „Kalpošanas/mācītāja amats“. Šāda tēma tika izvēlēta, lai būtu bāze iespējamām sarunām ar Viskonsīnas evaņģēliski luteriskās sinodes (WELS) sadraudzības baznīcām Skandināvijā, kuras ir izteikušas vēlmi diskutēt par baznīcu šķeļošajiem mācības jautājumiem ar…