”Kas ir patiess luterānis?”

Kāpēc mēs tiekam saukti par luterāņiem? „Tie neesam mēs, kas saucam sevi par luterāņiem. Parasti tie ir mūsu pretinieki, kas mūs šādi ir nodēvējuši. Mēs to pieļaujam tik daudz, cik daudz šis nosaukums kalpo kā norāde uz vienprātību, kas mūsu baznīcām ir ar ortodokso un katolisko (vispārējo) mācību, kuru Luters izklāstīja, balstoties uz Svētajiem Rakstiem….

Kas ir ticība?

Jautājums: Kas ir ticība? Luterāņi uzsver, ka cilvēks tiek glābts vienīgi ticībā. Vai pareizi ticību luterāņu izpratnē var raksturot kā sastāvošu no trim elementiem: notitia [informācija, zināšanas par kristietības saturu], assensus [piekrišana šai informācijai, atzīstot to par patiesu], fiducia [uzticēšanās šai patiesībai, paļaujoties savā dzīvē tam, ko apsola kristietība]? Esmu dzirdējis, ka, piemēram, Romas katoļu…