”Kas ir patiess luterānis?”

Kāpēc mēs tiekam saukti par luterāņiem? „Tie neesam mēs, kas saucam sevi par luterāņiem. Parasti tie ir mūsu pretinieki, kas mūs šādi ir nodēvējuši. Mēs to pieļaujam tik daudz, cik daudz šis nosaukums kalpo kā norāde uz vienprātību, kas mūsu baznīcām ir ar ortodokso un katolisko (vispārējo) mācību, kuru Luters izklāstīja, balstoties uz Svētajiem Rakstiem….

Mīlestība raugās uz cilvēku, bet ticība – uz mācību

Pārdomas par bijušo un esošo saistībā ar Konfesionāli luterisko Augšāmcelšanās draudzi un Konfesionāli luterisko baznīcu.   Doktors Mārtiņš Luters reiz kādā sprediķī ļoti precīzi formulēja mācības un personas šķirtas aplūkošanas problēmu: “Mīlestība raugās uz cilvēku, bet ticība – uz mācību.”  VIII baušļa izskaidrojums Lielajā katehismā skaidri definē nepatiesu liecību: “..nepatiesa liecība ir viss, ko nevar…