”Kas ir patiess luterānis?”

Kāpēc mēs tiekam saukti par luterāņiem? „Tie neesam mēs, kas saucam sevi par luterāņiem. Parasti tie ir mūsu pretinieki, kas mūs šādi ir nodēvējuši. Mēs to pieļaujam tik daudz, cik daudz šis nosaukums kalpo kā norāde uz vienprātību, kas mūsu baznīcām ir ar ortodokso un katolisko (vispārējo) mācību, kuru Luters izklāstīja, balstoties uz Svētajiem Rakstiem….

Tas Kungs mūsu taisnība

(Saīsināts no plašāka darba raksts, kas tika paredzēts lasīšanai teoloģiskajā konferencē Štēdenē, Vācijā) Ievads Kaut arī noteiktā Rakstu vieta paredz aplūkot Dieva apsolījumu un taisnību ticībā, to ir grūti aprakstīt, abstrahējoties no konteksta, kas liecina par kontrreformāciju un tās pakāpeniskiem mēģinājumiem realizēt savu politiku. Tāpēc ir skarta situācija Latvijā; mazā valstī, kurā dzīvo nedaudz vairāk…

Nekonsekvences metamorfozes

“..tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.” (Ebr.2:18) Vai vienmēr ir tā, ka ganāmpulkā, kurš mierīgi, bezbēdīgi ganās, no malas nākuši, iebrūk vilki? Jā, notiek arī tā, taču tas nebūt nav izsmeļošs tādas situācijas apraksts, kad draudzei par galvu uzmetas maldu mācītājs, kad baznīca aiziet pa plato ceļu,…

Kas ir ticība?

Jautājums: Kas ir ticība? Luterāņi uzsver, ka cilvēks tiek glābts vienīgi ticībā. Vai pareizi ticību luterāņu izpratnē var raksturot kā sastāvošu no trim elementiem: notitia [informācija, zināšanas par kristietības saturu], assensus [piekrišana šai informācijai, atzīstot to par patiesu], fiducia [uzticēšanās šai patiesībai, paļaujoties savā dzīvē tam, ko apsola kristietība]? Esmu dzirdējis, ka, piemēram, Romas katoļu…

Mīlestība raugās uz cilvēku, bet ticība – uz mācību

Pārdomas par bijušo un esošo saistībā ar Konfesionāli luterisko Augšāmcelšanās draudzi un Konfesionāli luterisko baznīcu.   Doktors Mārtiņš Luters reiz kādā sprediķī ļoti precīzi formulēja mācības un personas šķirtas aplūkošanas problēmu: “Mīlestība raugās uz cilvēku, bet ticība – uz mācību.”  VIII baušļa izskaidrojums Lielajā katehismā skaidri definē nepatiesu liecību: “..nepatiesa liecība ir viss, ko nevar…