Mūsdienu ekumēnisms. Quo vadis?

Vārds “ekumēnisms” un “ekumēnisks” ir cēlies no grieķu vārda οἰκουμένη ar nozīmi “visa apdzīvotā zeme / pasaule / visa cilvēce”. Šeit uzreiz jābrīdina lasītājs, jo tas, ko saprata ar vārdu „ekumēnisms” senbaznīcas laikā radikāli atšķiras no šī jēdziena mūsdienās. Mūsdienu ekumēniskā kustība paredz apvienot visas baznīcas, visas konfesijas, visas izkaisītās kristietības daļas [un pat ne…

Vai stingrība [noteiktība] nogalinās mūsu baznīcu?

[No “Mācītājs un ļaudis – Dr. Teodora Grebnera vēstules jaunajiem mācītājiem.” Nosūtīta Maiklam L. Makojam] [Jautājums] Baznīca nekad negūs panākumus, ja vien neatmetīs savu aprobežotību un nekļūs daudz liberālāka – apgalvojums, ko izsaka katrs piektais tai nepiederīgais. Protams, man nav nolūka modificēt mūsu doktrīnu, piemērojot to šādai, tā sauktajai “perspektīvai”. Bet kāda varētu būt atbilde…

Baznīcas pazīmes un kristīgā atbildība [2. papildinātā redakcija]

Kāpēc baznīcai ir vajadzīgas pazīmes un kādas tās ir? Attiecinot to uz Kristu un draudzi, Pāvils saka: “Šis noslēpums ir liels” [Ef.5:32]. Mārtiņš Luters komentē: “..tas ir liels noslēpums, kas ticībā aptverams. Tas nav redzams un taustāms, tāpēc tas ir sakraments, kaut kas slepens, neredzams, apslēpts.” [1] [Atsauču avoti un piebildes atrodas raksta beigās –…

Kopēja lūgšana

Patiesa lūgšana ir ticības auglis. Tā ir balstīta ticībā Kristum, uzticībā Dievam un Viņa vārdiem. Kopēja lūgšana paredz kopīgu, vienotu, vienprātīgu ticību. Tā ir apelēšana pie Dieva, balstoties vienā un tajā pašā nemainīgajā patiesībā [Jņ.8:31; 17:17; 1.Pēt.4:11; Mt.18:19]. Kopēja lūgšana bez šādas vienotas, vienprātīgas ticības ir lūgšana tikai par atsevišķām lietām, kuras ir tikušas nosacīti…

Filozofijas un teoloģijas laulība?

Filozofijas un teoloģijas laulība. Diez, cik saderīgs pāris tas varētu būt? Šķiet, ka, izmantojot metaforas, līdzīgu savienību varētu iedomāties starp smilšu kastē izceptu smilšu kūku un gaismas pili. Bet, ja nesteidzas pārāk uz priekšu, tad iesākumā ir derīgi vismaz pa atslēgas caurumu palūkot, kas ir viens un kas ir otrs šī pāra subjekts. Ar jautājumu,…