Filozofijas un teoloģijas laulība?

Filozofijas un teoloģijas laulība. Diez, cik saderīgs pāris tas varētu būt? Šķiet, ka, izmantojot metaforas, līdzīgu savienību varētu iedomāties starp smilšu kastē izceptu smilšu kūku un gaismas pili. Bet, ja nesteidzas pārāk uz priekšu, tad iesākumā ir derīgi vismaz pa atslēgas caurumu palūkot, kas ir viens un kas ir otrs šī pāra subjekts. Ar jautājumu,…

Labums

Labums, piepildījums, laime. Bieži lietoti vārdi, kas mēdz apzīmēt kādas noteiktas cilvēku vēlmes un to piepildījumu, cilvēka dzīves saturu un jēgu. Sākot domāt par laiku, tā plūdumu, nenovēršamo virzību, cilvēks, mēģinot sevi tajā apzināt, arvien saskaras ar šo problēmu. Seneka raksta: “..daļu laika mums atņem varmācīgi, daļu – slepus, daļa zūd tāpat. Ielūkojies vērīgāk: mūža…

Individuālisms baznīcā

Reizēm varbūt varētu šķist – ja zināma ir Kristus upura par grēkiem nozīme, ja tā tiek attiecināta uz sevi, tad kāpēc gan iedziļināties tādā it kā “augstāka plaukta” jautājumā, kā eklezioloģija jeb mācība par baznīcu? Pietiek taču ar taisnošanu ticībā… Tomēr tas būs aplams spriedums. Izpratne par baznīcu tiek apliecināta gan tā sauktajās ekumēniskajās ticības…