Konfesionāli luterisko draudžu konference 2017

Atslēgvārdi:, , ,

Kategorijas: In focus

Mācītājs Indreks Sungatuļins, Imanuels Birziņš un Jānis Dimza Vitenbergā pie M. Lutera pieminekļaPar tradīciju kļūst konfesionāli luterisko draudžu sapulcēšanās, kas notiek vienu reizi gadā un kas veltītas atsevišķu teoloģisku jautājumu izskatīšanu. Pirms gada tā norisinājās Somijā, Siitamaja, Orivesi. Šogad no 6. līdz 8. oktobrim konference notika Vācijā, Runkel-Steeden. Iespējams, ka pēc gada tā notiks Latvijā.

Ja Somijā uzmanība tika pievērsta jautājumam par baznīcas amatu, kurā iekļāva situāciju Viskonsinas Sinodē (WELS) un tās aplamo amata izpratni, kas radās kļūdainas hermeneitikas rezultātā; tad šogad galvenais jautājums bija taisnošana ticībā.

Konferencē piedalījās pārstāvji no Somijas, Latvijas un Vācijas. Augsburgas ticības apliecības draudžu pārstāvji netika aicināti, jo par konfesionālām baznīcām pilnā mērā tās netiek uzskatītas un plaisa starp abām ir pārāk liela. Teoloģisku jautājumu aplūkošana un confessio fidei jau sen nav viena no ATA draudžu vadības prioritātēm.

Šogad konferences sastāvs bija krietni audzis, ja salīdzina ar iepriekšējo gadu Somijā. Konferencē ar sekojošiem priekšlasījumiem piedalījās:

  1. Mācītājs Mika Bergmans (Mika Bergman) (Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko, turpmāk STLK, Somija; patlaban arī STLK prezidents)Mācītājs Edvards Brokvels

“Taisnošana kā galvenā doktrīna Jaunās Derības teoloģijā.”

 

  1. Mācītājs Edvards Brokvels (Edward Brockwell) (STLK, Somija/ASV)

“Kur Bībele māca par Kristus taisnību, kas mums tiek pielīdzināta ticībā?

 

  1. Mācītājs Vesa Hautala (STLK, Somija)

“”Bauslības darbi” Pāvila vēstulēs.”

 

  1. Mācītājs Martins Blehšmits (Martin Blechschmidt) (Evangelisch Luterischen Immanuel Gemeinde Steeden, Vācija)

“Mt.5:20 Jo Es jums saku: ja jūsu taisnība nav labāka Mācītājs Stefans Millers par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit Debesu valstībā.”

 

  1. Mācītājs Stefans Millers (Stephan Müller) (Evangelisch Luterische Gemeinde Teltow-Fläming, Vācija)

“Kā 1. Moz. 3:15 tika pasludināts Evaņģēlijs un citas bibliskās doktrīnas.”

 

  1. Mācītājs Indreks Sungatuļins (Konfesionāli luteriskā Augšāmcelšanās draudze, Rīga, Latvija)

“Jer.23:5-6 Dievs ir mūsu taisnība. Atvase un asni.”

Mācītājs Tomass Fogts

  1. Mācītājs Tomass Fogts (Thomas Voigt) (Freien lutherischen Gemeinde in Annaberg-Buchholz und Wuerschwitz, Vācija)

“Kristus aizlūgšanas Viņa paaugstinātajā stāvoklī.”

 

  1. Mācītājs Dani Puolimatka (STLK, Somija)

“Sākotnējā un galējā attaisnošana.”

 

Visas lekcijas angļu valodā ir iespējams noklausīties internetā: http://seminar.lutheraner-steeden.de/lutherische-theologische-konferenz-2017

Petteri Hiienkoski, kurš pārstāvēja otru konfesionālo baznīcu Somijā (The Lutheran Church of the Cross), jo tās mācītājs Risto Relanders nevarēja ierasties slimības dēļ, piedalījās kā klausītājs.

Latvijas Konfesionāli luteriskās Augšāmcelšanās draudzes pārstāvjos kā klausītāji ietilpa arī draudzes priekšnieks Jānis Dimza un draudzes loceklis Imanuels Birziņš.

Tikšanās noritēja ļoti draudzīgā, radošā atmosfērā. Kā klausītāji piedalījās gandrīz visi draudzes locekļi. Vēlēšanos saprast aplūkojamo tematu nianses apliecināja jautājumi starpbrīžos. Tika dibinātas jaunas savstarpējas saites un nostiprinātas vecās.

Vācieši bija labi sagatavojušies. Nedz ar ēšanu, nedz viesu izmitināšanu neradās nekādas problēmas. Un pāri tam – prieks, kas pavada ikvienu pasākumu, kurā Svētais Gars pulcē ap Kristu to “mazo pulciņu”, kuri ir uzticami brāļi un māsas vienā ticībā un vienā doktrīnā (mācībā).

Atpakaļceļš caur Vitenbergu, kur mācītājs Stefans Millers, pārspējot profesionālus gidus, izrādīja mums visu, šķita kā dziļi simbolisks noslēgums auglīgajai konferencei.

2017. X

Atbildēt