Dievkalpojums

  • 15:00
  • Rīga, Slokas iela 6

Konfesionāli Luteriskās Augšāmcelšanās draudzes dievkalpojumi katru svēdienu 15:00 Rīga, Slokas ielā 6 (Metodistu baznīcas telpās)

Mācītājs: Indreks Sungatuļins