Pyhä Raamattu – Svētā Bībele somu valodā

Atslēgvārdi:, , ,

Kategorijas: In focus

Izrādās, ka arī neliels cinītis var velt lielu vezumu. Jaunais Bībeles tulkojums latviešu valodā, kas iznāca 2012. gadā, tapa teju 20 gadu garumā. To izdeva starpkonfesionālā starptautiskā Bībeles biedrība. Jaunajā tulkojumā piedalījās vairāku Latvijas baznīcu pārstāvji.

Somijā līdzīgu darbu ir paveikusi Somijas Konfesionāli luteriskā baznīca (Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko), kurā nav pat tūkstotis draudzes locekļu. Kā viņiem tas ir izdevies, ar prātu nav aptverams!

Somijas Konfesionāli luteriskās baznīcas prezidents Mika Bergman, sakot jaunā tulkojuma atvēršanas runu

Pirmais Jaunās Derības un daļas Vecās Derības tulkojums somu valodā tika izdots 1542. gadā Reformācijas laikā. Šo tulkojumu paveica Mikaels Agrikola (Mikael Agricola), kas kādu laiku studēja Vitenbergā, laikā, kad tur vēl strādāja Mārtiņš Luters. Nākamais tulkojums tika izdots 1776. gadā.

Pagājušajā gadsimtā tika izdoti divi tulkojumi somu valodā – 1938. gadā un 1992. gadā.

Somijas Konfesionāli luteriskās baznīcas jaunais tulkojums tapa, jo 1938. gada tulkojums valodas ziņā ir novecojis un vairākās vietās bija iemaldījušās neprecizitātes. Savukārt, 1992. gada tulkojums esot pārāk liberāls, lai to izmantotu ikdienā.

Jauno 2017. gada Bībeles tulkojumu no oriģinālvalodām paveica pensionētais mācītājs (emeritus) Markku Sarela (Markku Särelä). Redakcijas darbu pēdējā gada laikā turpināja pārējie somu mācītāji Mika Bergman, Vesa Hautala, Markus Mäkinen-Taina, Kimmo Närhi un Dani Puolimatka. Pirms iespiešanas jauno Bībeles tulkojumu pārlasīja arī vairāki Somijas Konfesionāli luteriskās baznīcas draudžu locekļi, kas arī deva savus valodnieciskus ieteikumus. Tā nu var teikt, kas šis bijis visas baznīcas darbs. Neviena no tulkojumā iesaistītajām personām nav saņēmusi atalgojumu par šo darbu.

Jaunā tulkojuma Atvēršanas svētki notika Lahti 2017. gada 4. novembrī, atzīmējot Reformācijas 500. gadadienu. Bija patiess prieks būt kopā ar brāļiem un māsām Kristū un nodot viņiem sveicienus no Latvijas.

“Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.” Vārdā mūsu Kungs arvien ir klātesošs, būdams gan Ceļš, gan Patiesība, gan mūžīgā dzīvība. Bez Viņa mēs nezinātu, kurp ejam, bez Viņa mēs nezinātu, kas esam, bez Viņa mēs būtu miruši vēl dzīvi esot; un šeit rakstītais ir, “lai jūs ticētu [..] un pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā” (citāti no Jāņa evaņģēlija).

Jānis Dimza kopā ar tulkotāju Markku Särelä

 

Soli Deo Gloria!

 

http://www.luterilainen.com/fi/

Atbildēt